Đóng

ĐTHT Anh Phương – Hợp tác quốc tế

Hình ảnh của chuyến công tác tại Thái Lan đầu xuân Đinh Dậu – 2017

Đông trùng hạ thảo Anh Phương cùng đồng hành với GS. Tawat Tapingkae – Giáo sư đầu ngành về Nấm ĐTHT tại Thái Lan


30 29 28 1227 821 111320       71