Đóng

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp & Thương mại Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 12. 2015

Đông Trùng Hạ Thảo Anh Phương tham gia Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp & Thương mại Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát Triển Nông thôn, UBND Tỉnh Long An tổ chức tại Tp. Tân An, Long An tháng  12. 2015.

 

cuu long 2 cuu long