Đóng

Triển lãm Công nghệ &Thiết bị chuyên ngành Công nghệ Sau thu hoạch. Tp. HCM 12.2015

Đông Trùng Hạ Thảo Anh Phương tham gia Triển lãm Công nghệ &Thiết bị chuyên ngành Công nghệ Sau thu hoạch do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. HCM tổ chức tại 79 Trương Định Q1 từ 10-11/12/2015

sau thu hoach 2 sau thu hoach 4 sau thu hoach 5 sau thu hoach