Đóng

Triển lãm Giống Nông Nghiệp Thành Phố HCM, 6.2016 tại Tp. HCM

Ngày 23.6.2016. Đông Trùng Hạ Thảo Anh Phương tham gia Triển lãm Giống Nông Nghiệp Thành Phố HCM do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM tổ chức tại  Trung tâm Công nghệ Sinh học, Quận 12,  Tp.HCM.


 

6 5 4 3 2 1