Đóng

Triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm – Tp.HCM 11.2017

Đông trùng hạ thảo Anh Phương tham gia triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm – Tp.HCM 11.2017


 

23602011_1387763157989005_4433994_n z11 z10 z9 z8 z7 z6 z5