Đóng

Triển lãm “Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến dược phẩm, thực phẩm chức năng và xử lý môi trường – Tp.HCM 09.2017″

Đông trùng hạ thảo Anh Phương tham gia triển lãm “Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực chế biến dược phẩm, thực phẩm chức năng và xử lý môi trường – Tp.HCM 09.2017″

1 2 3 4 4a 4dm 4dl 4dk 4di 4dh 4dg 4df 4de 4dd 4dc 4da 4d 4ca 4c 4b 4k 4j 4i 4h 4g 4f 4e 4dp 4do 4dn 6 5c 5b 5a 5 IMG_0103 IMG_0100 IMG_0099 IMG_0094 IMG_0089 IMG_0085 IMG_0082 IMG_0080 IMG_0079 IMG_0076 IMG_0075 6a