Đông Trùng Hạ Thảo Anh Phương tham gia Triển lãm Công nghệ &Thiết bị chuyên ngành Công nghệ Sau thu hoạch do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp. HCM tổ chức tại 79 Trương Định Q1 từ 10-11/12/2015

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp & Thương mại Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 12. 2015
...
Triển lãm Quốc tế Techmart 10. 2015 tại Hà Nội
...
Super
Author short description.
Chi tiết